Hľadá sa nový manžel

Autor

Miro Gavran

Réžia

Ľubo Roman

Účinkujú

Zuzana Tlučková, Jožo Pročko, Marián Labuda ml.

Komédia prevlekov plná originálnych nápadov a gagov pobaví a rozosmeje divákov  každej generácie. Jednoduchý príbeh , doplnený chytľavou balkánskou hudbou, sa začína v byte vdovy Zdenky (Zuzana Tlučková ), ktorá má už dosť samoty a rozhodne sa nájsť si nového manžela pomocou inzerátu. Situáciu chce využiť jej dlhoročný sused (Marián Labuda ml.), Požiada svojho kamaráta z detstva (Jozef  Pročko) toho času bezdomovca aby zahral budúcich nápadníkov tak, že ich vdove zhnusí a tým pripraví situáciu pre neho ako jediného možného kandidáta na ženenie.  Majster prevlekov  však tiež vidí svoju životnú šancu  v tom, že si ľsťou získa Zdenkine srdce… Pre koho sa nakoniec bravúrne klamaná vdova rozhodne?

– Mládeži do 15 rokov nevhodné

Galéria

Najbližšie predstavenia